PFO
Setki reporterów w Zakopanem.

The North Face Polish Freeskiing Open, najbardziej widowiskowa impreza narciarska w Polsce, od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem fotografów i filmowców. Jednak to właśnie w tym roku ich liczba może być rekordowa. Wszystko za sprawą projektu InstaPFO, dzięki któremu każdy może wziąć udział w tworzeniu relacji z wydarzenia.

Wpisując w wyszukiwarce internetowej hasło „Polish Freeskiing Open” trafić można na tysiące zdjęć i setki filmów zrealizowanych w czasie dziesięciu edycji jednej z największych polskich imprez zimowych. Najciekawsze momenty The North Face Polish Freeskiing Open uwieczniali fotoreporterzy, ekipy filmowe, widzowie i sami zawodnicy. 

Jeden fotograf ma w swoim portfolio zdjęcia ze wszystkich edycji. To Tomek Gola, którego prace podziwiać można było na łamach takich tytułów jak National Geographic, Duży Format, Foto oraz wielu krajowych i zagranicznych magazynów narciarskich. Ze swoim aparatem przemierzył on wiele ciekawych zakątków świata i uczestniczył w niezwykłych projektach takich jak np. wyróżniona w czasie Kolosów w 2008 roku Minkebe Expedition. To właśnie jego fotoreportaże oglądać można też na stronie www.pfopen.pl.

W tym roku swoje doświadczenie, znajomość historii i wiedzę na temat wizualnej strony zawodów Tomek wykorzysta tworząc projekt InstaPFO - pierwszą w historii interaktywną relację na żywo oraz reportaż z The North Face Polish Freeskiing Open. Jak tłumaczy, sercem projektu będzie profil www.instagram.com/pfopen - „Instagrafia - nie śmiem tego nazywać fotografią, gdyż jest to medium samo w sobie - zdobywa od paru lat ogromną popularność. Wypróbowałem tę formę publikacji na jednej z wypraw i myślę, że tworzenie insta-reportażu z wydarzenia, jakim jest PFO, to doskonały sposób na wykorzystanie tego medium. Mając za sobą dziesięć lat fotografowania PFO potrzebowałem zmiany. Tą zmianą, bezcenną wartością dodaną, będzie natychmiastowa interakcja z odbiorcą zdjęć, który może być na nawet drugim końcu świata.”

Relacja powstająca przy współpracy z siecią Red Bull MOBILE, która jest partnerem technologicznym imprezy, powiązana będzie także z innymi popularnymi obecnie kanałami komunikacji takimi jak Facebook, Twitter i YouTube. Dzięki temu ich użytkownicy będą mogli nie tylko śledzić wydarzenia związane z imprezą, ale także wziąć udział w jej tworzeniu.

Każdy, kto 31 stycznia lub 1 lutego pojawi się na stoku Harenda w Zakopanem z aparatem, kamerą lub smartfonem i wrzuci w te dni swoje zdjęcia lub kilkusekundowe filmy na Facebooka z hasztagiem „#TNFPFO” w opisie, pomoże stworzyć interaktywny reportaż. Na autorów najlepszego zdjęcia i filmu czekają nagrody od The North Face, GoPro, Rexony i Amrada Skis.

Oprócz relacji na żywo, kilka dni po imprezie Tomek Gola przygotuje także autorski insta-reportaż z wybranych oraz niepublikowanych wcześniej zdjęć.

11 lat The North Face Polish Freeskiing Open to nie tylko historia ludzi, ale także dynamicznego rozwoju nowej dyscypliny, która w tym roku zadebiutuje na igrzyskach olimpijskich. Poprzez projekt InstaPFO w tworzeniu tej historii będzie mógł wziąć udział  każdy.

>>> follow PFO on Instagram <<<

 

Regulamin konkursu:

InstaPFO

 

 §1

Postanowienia ogólne


Organizatorem konkursu jest firma Snow PR Andrzej Lesiewski, z siedzibą przy ul. Pod Kopcem 52, 00-713 Warszawa zwana dalej Organizatorem konkursu.

Regulamin określa zasady udziału w organizowanym konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.

Konkurs organizowany jest w okresie od 31 stycznia 2014 do 1 lutego 2014 roku.

Z konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 5, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające 

w stosunku przysposobienia, jak również znajdujące się pod opieką lub kuratelą.

 

§2

Warunki uczestnictwa

 

Aby zostać uczestnikiem konkursu należy: zrobić 31 stycznia lub 1 lutego, podczas imprezy The North Face Polish Freeskiing Open 2014 na stoku Harenda w Zakopanem zdjęcie lub nagrać kilkusekundowy film. Opublikować to zdjęcie lub film na swoim profilu na stronie facebook.com z opisem „#tnfpfo”

 

§3

Zasady konkursu

 

Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia muszą dysponować pozwoleniem udziału w konkursie rodzica lub opiekuna prawnego.

Wysyłając zdjęcia i tekst, uczestnik wyraża zgodę na jego publikację na stronie www.ski2die.pl i facebook.com/ski2die. Jednocześnie uczestnik oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw własności intelektualnej, dóbr osobistych i danych osobowych osób trzecich, które zostały zawarte w przesłanym tekście albo zdjęciach. W przypadku sporów w zakresie ww. praw osób trzecich, uczestnik zwalnia Organizatora z wszelkiej odpowiedzialności i oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenia praw osób trzecich.

Zabronione jest nadsyłanie projektów niezgodnych z tematyką konkursu, zawierających treści  o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających obowiązujące prawo, wzywających do: nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie swojego wizerunku.

Uczestnicy konkursu udzielają Organizatorowi konkursu licencji na korzystanie z nadesłanych projektów bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odpłatności na poszczególnych polach eksploatacji: utrwalenie i zwielokrotnienie w sieci Internet i w prasie, za pomocą druku, filmu, zapisu magnetycznego, nośnika elektronicznego i wprowadzenie do pamięci komputera. 

 

§4

Dane osobowe

 

1.  Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z realizacją niniejszego konkursu. Organizator będzie miał prawo udostępnić te dane osobom i podmiotom współpracującym przy realizacji konkursu. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

 

§5

Nagrody

 

Zwycięzca konkursu na najlepsze zdjęcie otrzyma: Torbę The North Face Base Camp Duffel S, zestaw kosmetyków Rexona, czapkę Armada.

Zwycięzca konkursu na najlepszy film otrzyma: GoPro 3+ Black Edition.

Zaliczkę na podatek dochodowy od ww. nagród odporwadzi Organizator.

 

§6

Komisja konkursowa

 

W skład komisji konkursowej wchodzą przedstawiciele firmy Snow PR.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż 7 dni po zamknięciu zgłoszeń, a informacja o wynikach zostanie podana na stronie www.ski2die.pl

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany daty rozstrzygnięcia konkursu bez podawania przyczyny.

 

§7

Postanowienia końcowe

 

Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora konkursu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Organizator.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

Udostępnij